Mirasçılar Miras Haklarını Almak İçin Ne Yapmalıdır?

Miras bırakanın ölümü halinde mirasçıların ilk yapması gereken şey, noterlik veya sulh hukuk mahkemesi kanalıyla veraset ilamı almak ve miras paylarını belirlemektir.

Mirasçılar Miras Haklarını Almak İçin Ne Yapmalıdır?
Mirasçılar Miras Haklarını Almak İçin Ne Yapmalıdır?

Miras bırakanın ölümü ile birlikte tüm mirasçılar, miras malları üzerinde miras payları oranında mülkiyet hakkına sahip olurlar. Ancak mirasçıların miras payları oranında mülkiyet hakkına sahip olacakları miras malları üzerinde serbestçe tasarrufta bulunma yetkisi bulunmamaktadır. Mirasçılar arasında kurulan ortaklık, elbirliğiyle mülkiyet ortaklığıdır ve herhangi bir tasarruf işleminin yapılabilmesi, tüm mirasçıların ortak iradesine bağlı olarak gerçekleşebilecektir.

Miras bırakanın ölümü halinde mirasçıların ilk yapması gereken şey, noterlik veya sulh hukuk mahkemesi kanalıyla veraset ilamı almak ve miras paylarını belirlemektir. Veraset ilamı, kimlerin mirasçı olduğunu ve mirasçıların hangi oranda miras hakkı sahibi olduklarını gösteren belgedir, halk arasında “mirasçılık belgesi” olarak da bilinmektedir. Her ne kadar veraset ilamının noterlikler aracılığıyla kolayca alınabilmesi mümkün olabilmekteyse de, kimi zaman özellikle yurtdışında yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış olan kişilerin noterliklerden veraset ilamı alamamaları gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu durumda mirasçılık belgesinin alınabilmesi için mutlaka sulh hukuk mahkemesi nezdinde veraset ilamının alınması davası açılması gerekmektedir. Bu hususa ilişkin olarak sürecin doğru yürütülmesi ile birlikte zaman ve hak kaybına uğranılmaması adına mutlaka alanında uzman bir Ankara miras avukatı ile görüşülmesini tavsiye etmekteyiz.

Veraset ilamı alındıktan sonra, mirasçılar öncelikle kendi aralarında miras paylaşımı konusunda anlaşma yoluna gitmeyi denemelidirler. Böylece avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları gibi gider kalemlerini de ortadan kaldırabileceklerdir. Ya da mirasçılar arasında anlaşma sağlanabiliyor ancak tüm süreci(örneğin bankadan paranın çekilmesi ve taşınır ve taşınmaz malların satılması gibi işlemler) mirasçılardan yalnızca birinin veya bir kısmının yapmasına dair mirasçılar arasında kurulu bir güven ilişkisi mevcut değil ise dahi sürecin bir avukat yardımı ile yürütülmesi sağlanabilecektir.

Eğer mirasçılar kendi aralarında anlaşamıyorlarsa, ortaklığın giderilmesi davası açmak suretiyle miras ortaklığının mahkeme tarafından giderilmesi talep edilebilir. Mahkeme yoluyla ortaklığın giderilmesi, ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesi ya da satış suretiyle giderilmesi seçeneklerinden birinin tercih edilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Ancak davayı açan mirasçı hem aynen taksim talebinde bulunup, hem de mahkeme tarafından aynen taksimin mümkün görülmemesi halinde miras paylaşımının satış suretiyle yapılması talebinde de bulunabilecektir.

Mirasçılar Miras Haklarını Almak İçin Ne Yapmalıdır?

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir