Son Teknoloji Diyaliz Merkezi : Boğaziçi Diyaliz

Kartal Diyaliz Merkezi
Kartal Diyaliz Merkezi

Boğaziçi diyaliz merkezi en doğru teknikler ve uzman hekimleri ile hastalarına hizmet sunan adres. Diyaliz, böbrek yetmezliği bulunan kişilerde, vücutta biriken fazla sıvı ve atık maddelerin yarı geçirgen bir zar ile temizlenmesi işlemidir. Bu zar bulunan deliklerden küçük moleküller geçmekte iken büyük moleküller geçememektedir. Kan, yüzey alanı oldukça geniş olan diyaliz zarından bu şekilde geçirilmekte. Kan plazmasında bulunan protein molekülleri çok büyük olduğu için zardan geçemeyerek kanda kalmaya devam etmekte. Diyaliz tedavisinde iki tür yol izleniyor.

Faaliyet göstermeye başladığımız tarih olan 2005 yılından bu güne yaklaşık olarak ülkemizde 40 bin kişi yaşamlarına diyaliz tedavisi ile devam etmektedir. Kartal İstanbul – Boğaziçi diyaliz merkezi diyalizde son teknoloji ile diyalize giren kişiler için fayda sağlayacak bir merkezdir. Diyalize giren kişinin hem yaşam süresini uzatılması hem de yaşam kalitesinin artması sağlanıyor.

Böbrek Yetmezliğinde Diyaliz Tedavileri

Boğaziçi diyaliz merkezi, böbrek yetmezliği olan hastaların tedavi için başvurması gereken en iyi merkezlerden biri oluyor. Böbrek yetmezliği olan hastalarda, böbreklerin süzme fonksiyonu günlük olarak 15 ml/dakikanın altına inmiştir. Hastaya göre değişse de genel olarak 10ml/dakikanın altında bulunan değerler artık böbreklerin vücut dengesini karşılayamadığını gösteren bir durum olmaktadır. Böyle bir durumda ise Boğaziçi diyaliz merkezi kişilere diyaliz tedavisi hizmetini sunuyor.

Böbrek yetmezliğinin gibi bir hastalık durumu ile karşılaşmamak ya da hastalığı erken teşhis etmek adına düzenli olarak muayene, takip ve kontrollerin yapılması gerekmektedir. Uzman doktorlar ile gerçekleştirilen muayeneler de kişilerin çıkan sonuçları izlenecek, olası bir belirti de ise tedavi için ön hazırlık başlayacaktır.

Böbrek yetmezliği durumunda, karın diyalizi, hemodiyaliz, böbrek nakli olarak 3 farklı tedavi yöntemi izlenecek. Tedavi yöntemleri arasından hangisinin uygulanacağı hastanın sağlık durumuna göre seçilecek. Ayrıca hastanın yaş, damar yapısı, sosyal koşullar gibi durumlar da göz önüne alınarak tedavi yöntemi tercih edilir. Bazı durumlarda ise hemodiyaliz ya da karın diyalizi seçimi zorunlu kalınarak seçilir.

Karın diyalizinin seçilmesi gereken bazı durumlar ise,

  • Çocuk hastalar
  • Ciddi kalp ve damar hastalığı bulunan hastalar
  • Damar yolu açma zorluğu bulunan hastalar
  • Hastanın diyaliz merkezine bağlı olmadan özgür şekilde yaşamak istemesi

olarak sıralanır.

Diyaliz Hastalarının Ömrü

Boğaziçi diyaliz merkezi kendilerine başvuran hastalarına oldukça önem veren bir kuruluştur. Normal şartlar altına bir hastanın diyalizde yaşam süresi ortalama olarak 6 yıldır. Tedavilerde kullanılan son teknoloji ise bu süreyi biraz daha uzuyor. Ayrıca böbrek yetmezliği bulunan hastaların tedavi süresinde evde kendilerine uygulayacakları tedbirler de ömrü uzatan bir diğer etken oluyor.

Diyaliz hastaları için vücutlarına alacakları maddelerin içerikleri oldukça önemlidir. Bu sebep ile Boğaziçi diyaliz merkezi doktorlarının yönlendireceği ve uygulaması gerektiğini belirteceği listede bulunan besinlerin tüketilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan uygulama doğrudur ve hastanın ömrünü uzatmak amaçlanır.

Böbrek yetmezliği bulunan hastalar için doktor önerisiyle uygulanan özel bir diyet bulunmamaktadır. Beslenme sırasında dikkat edilecekler ile beslenme listesi genel olarak böbrek hastalığı evresine ve hastanın kişisel sağlığına bağlı olarak hazırlanır. Genel olarak tavsiye verilecek ise de sodyum ve potasyumun sınırlanması gerekir. Aynı şekilde fosforun da sınırlı tüketilmesi gerekir. Protein tüketiminin azaltılması ise erken ve orta derecede böbrek hastalığı için önem taşır. Boğaziçi diyaliz merkezi hastalarına tek tek ve özel olarak hangi yiyecekleri ne kadar tüketmesi gerektiğini ve hangi yiyeceklerden tamamen kaçınması gerektiğini bildirir.

Son Teknoloji Diyaliz Merkezi : Boğaziçi Diyaliz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir