İmmün Sistemi Nedir, Hangi Organlardan Oluşur, Bozuklukları Nelerdir?

İmmün Sistemi
İmmün Sistemi

Biyolojide bağışıklık, çok hücreli bir organizmanın zararlı mikroorganizmalarla savaşma yeteneğidir. Bağışıklama, spesifik ve spesifik olmayan bileşenleri içerir. Spesifik olmayan bileşenler, antijenitelerinden bağımsız olarak çeşitli patojenlere karşı bariyerler veya bozucular olarak işlev görür. Bağışıklık sisteminin farklı bileşenleri, karşılaşılan her yeni hastalığa karşı uyum sağlar ve patojene özgü bağışıklık oluşturabilir. Bu makalemizde, immün sistemi nedir, hangi organlardan oluşur, bozuklukları nelerdir? Başlıklarına yer vereceğiz.

İmmün Sistemi Nedir?

İmmün sistemi (Bağışıklık sistemi), çeşitli hücre ve proteinlerin etkileşimi ve iş birliği ile vücudu mikroplardan koruyan mükemmel bir savunma sistemidir. İmmün sisteminin tüm hücreleri, proteinlerle birlikte tüm vücuda dağılan kemik iliğinde ortak bir kök hücreden gelişir.

İmmün sisteminin temel görevi, ömrünü tamamlamış ve vücutta hasar görmüş hücreleri yok ederken hastalığa neden olan yabancı mikroorganizmalardan vücudu korumaktır. Bunu yaparken immün sistemi vücuda giren yabancı molekülleri tanır ve onları kendi dokularından ayırır. Yapıyı kendinden korurken yabancı yapıyla savaşır ve onu yok eder.

Çocuklar yaşamın ilk yıllarında çeşitli mikroorganizmalarla karşılaşarak her bir mikroorganizmaya karşı antikor dediğimiz koruyucu maddeler oluştururlar. İmmün sistemi, hücrelerin daha önce karşılaşmış olduğu mikropları tanır ve bunları hafızasına kaydeder. Bu nedenle aynı mikroorganizma ile tekrar karşılaştığında onu kısa sürede kolaylıkla yok edebilir.

Hangi Organlardan Oluşur?

İmmün sistemi insan sağlığının en önemli koruyucusudur, kendi başına bir organ olmayıp, birden fazla organın işlevini yerine getirmesi ile ortaya çıkan bir olgudur. Lenfoid dokulu organlardan oluşan immün sisteminde sıklıkla birden fazla organ yer alır. Yani immün sisteminin bir parçası olarak sağlığın korunmasında görev alan organlar şu şekildedir;

 • Kemik iliği
 • Bademcik
 • Peyer plakları
 • Lenf düğümleri
 • Dalak
 • Lenf bezleri
 • Karaciğer
 • Timus

Bu organların hepsinin immün sisteminde kendine özgü görevleri ve işlevleri vardır.

İmmün Sistemi Bozuklukları Nelerdir?

Otoimmünite, vücudun kendisine karşı bir bağışıklık tepkisi geliştirdiği zamandır. Normal şartlar altında immün sistemi, vücuda dışarıdan giren zararlı mikroorganizmaları tespit etmek ve yok etmekle görevlidir. İmmün sisteminin yabancı hücreleri vücut hücrelerinden ayırt etmesini sağlayan birçok mekanizma vardır. Bu mekanizmalardaki düzensizlik ve karışıklık, immün sisteminin vücut hücrelerini yabancı olarak görmesine neden olur. Sonuç olarak, immün sisteminde oluşan antikorlar vücut hücrelerine zarar verir. Hasar, hasarlı hücre tiplerine sahip organlarda meydana gelir. Bazı otoimmün hastalıklarda sadece bir organ hasar görürken bazı hastalıklarda birden fazla organ tutulumu görülebilmektedir.

80’den fazla otoimmün hastalık tanımlanmıştır. Toplumda yaygın olarak görülen 14 farklı otoimmün hastalık şu şekilde sıralanabilir;

 • Çölyak Hastalığı
 • Pernisiyöz Anemi
 • Otoimmün Vaskülit
 • Myastenia Gravis
 • Sjögren Sendromu
 • Hashimoto Tiroiditi
 • Graves Hastalığı
 • Addison Hastalığı
 • İnflamatuar Bağırsak Hastalığı
 • Sistemik Lupus Eritematozus
 • Multipl Skleroz
 • Sedef Hastalığı
 • Romatoid Artrit
 • Tip I Diyabet
İmmün Sistemi Nedir, Hangi Organlardan Oluşur, Bozuklukları Nelerdir?

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir